Vind hier de juiste hulp!
Klik en vind....
☏ 
Vind hier de juiste hulp!

Respijtzorg

Respijtzorg bestaat in vele varianten. Respijtzorg kan plaats vinden in de thuissituatie of buitenshuis of door het aanbod van diensten. Het kan worden gegeven worden door familie of bekenden, vrijwilligers of beroepskrachten. Respijtzorg kan incidenteel of regelmatig nodig zijn. Respijtzorg kan een kortdurend, structureel of een paar aansluitende dagen nodig zijn. Respijtzorg geeft de mogelijkheid tot het delen van zorg.

De piramide Respijtzorg geeft een schematisch overzicht van respijtzorg.

Als de zorg door beroepskrachten wordt overgenomen, heeft u een indicatie nodig en/of kost het geld.

Vormen van respijtzorg zijn: dagactiviteiten, dagopvang, huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, logeeropvang, palliatieve zorg, thuiszorg, vakantiemogelijkheden en vervangende mantelzorg.

Wilt u meer informatie over respijtzorg mogelijkheden neem dan contact op met het mantelzorgspreekuur in uw wijk, zie WIJ Groningen of Steunpunt Mantelzorg.

 

Hier kunt u zich aanmelden als verlener respijtzorg