Vind hier de juiste hulp!
Klik en vind....
☏ 
Vind hier de juiste hulp!

Respijtzorg voor mantelzorgers in Groningen stad.

Hoe hulp en ondersteuning georganiseerd wordt is per gemeente verschillend. De WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) beschrijft de uitgangspunten waarbinnen de gemeentes deze steun en hulp vorm moeten geven. In Groningen-stad gelden de volgende uitgangspunten:

De gemeente Groningen heeft de ambitie iedereen, ook mensen met een beperking en hun mantelzorgers, optimaal mee te laten doen in de samenleving. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met ondersteuning van het sociaal netwerk. Mensen die het niet op eigen kracht redden, kunnen blijven rekenen op ondersteuning van de gemeente Groningen. De ondersteuningsvraag van Stadjers is altijd het uitgangspunt en hij of zij behoudt de regie over de situatie. Bij ondersteuning wordt gekeken naar wat iemand zelf en wat de omgeving kan doen. Vervolgens worden de mogelijkheden van de informele (vrijwilligers) en van de formele (beroepskrachten) zorg op een rijtje gezet om zodoende te komen tot een ondersteuningsaanbod op maat.

Aanvragen van respijtzorg

U heeft een vraag over respijtzorg voor een naaste waarvan u denkt dat u een indicatie nodig heeft. Hoe pakt u dat aan?

  • U neemt contact op met het WIJ team in uw wijk voor een melding WMO respijtzorg, klik hier voor WIJ adressen.
  • Een WMO consulent van de gemeente Groningen komt bij u thuis voor een ‘keukentafel’ gesprek¹
  • De zorgbehoefte van de hulpbehoevende is uitgangspunt in het gesprek. In het gesprek zijn de invalshoeken: eigenkracht, uw netwerk en de beperkingen zijn en over de situaties waarin overbelasting is ontstaan of dreigt voor u als mantelzorger
  • Samen met de consulent bekijkt u of  algemene voorzieningen u kunnen ontlasten. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn inzet door vrijwilligers, lotgenotengroepen of logeeropvang
  • Als de algemene voorzieningen onvoldoende compenserend zijn, dan gaat de WMO consulent met de cliënt en u als mantelzorger op zoek naar mogelijkheden voor het ontlasten van de mantelzorger.

¹ zie deze link voor het voorbereiden van het gesprek